Eva Abrahamsson

Oppositionsråd, 2 vice ordförande KS, Ersättare Valberedningen, Ersättare KF, Vice ordförande KSAU