Göran Svensson

Ersättare MBN, Vice ordförande Valnämnden, Ersättare Sotenäsbostader AB