Klaes Mattsson

Ledamot KF, Ersättare KS, Vice ordförande Sotenäsbostäder AB, Ersättare Krisledningsnämnden