Maria Arnborg

2 vice ordförande Omsorgsnämnden, Ersättare KS, Ersättare Krisledningsnämnden, Vice ordförande Omsorgsnämndens arbetsutskott