Nils Olof Bengtson

1 vice ordförande kommunfullmäktige, 2 vice ordförande byggnadsnämnden, Ersättare KS