Roland Mattsson

2 vice ordförande utbildningsnämnden, Ledamot KF, Vice ordförande UNAU, Vice ordförande valberedningen, Ersättare Krisledningsnämnden, Vice ordförande Sotenäs Vatten AB